vị trí hiện tại:trang đầu > toàn diện

【Quay hũ online txol】Afghanistan: Thảm họa kinh tế sẽ tệ hơn vì quyền của phụ nữ bị hạn chế

Các sắc lệnh hạn chế quyền của phụ nữ và trẻ em gái,ảmhọakinhtếsẽtệhơnvìquyềncủaphụnữbịhạnchếQuay hũ online txol bao gồm cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho LHQ, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất kinh tế và thậm chí cả dòng viện trợ cho nước này.

Chia sẻ với: